משיאנית התלונות לחברת שירות מובילה: ליווי מהפכה ארגונית ושיקופו בתקשורת

תאגיד המים של העיר תל אביב-יפו הוקם בשנת 2008 כחלק מחוק תאגידי המים. תאגידי המים "זכו" לביקורת מצד כלי התקשורת והציבור מאחר וראו במהלך כ"הפרטת" שוק המים בישראל, למרות שתאגידי המים אינם מופרטים ושייכים בבעלות מלאה לרשויות המקומיות. הביקורות החמירו בעיקר כי מחירי המים עלו במקביל להקמת התאגידים, וזה בעקבות החלטת ממשלה על העלאת תעריפי המים.

תאגידי מי אביבים עמד בחזית הביקורת מאחר ומדובר בתאגיד הגדול בישראל וכזה שאחראי על שירותי המים למרבית העיתונאים ומובילי דעת הקהל הגרים בתל אביב.  

לצד התמודדות עם משבר מתגלגל, שבו יש לבדוק עשרות תלונות ושאילתות מדי חודש, הכנו תוכנית עבודה אסטרטגית שמטרתה להפוך את התאגיד ממעמד של חברת תשתיות שגובה כספים מהתושבים, לחברת שירות שנותנת שירות לתושבים. ביחד עם הנהלת החברה, הבנו שלחברה יש יתרון ומעמד מוביל באיכות התשתיות, אך סובלת מרמת שירות נמוכה לתושבים.  

המהלך כלל כמובן גם שינוי תפישה בקרב בעלי התפקידים בתאגיד, ושינוי זה נתמך והובל על ידי המנכ"ל.

בתוך שנה מתחילת יישום התוכנית חלה ירידה דרסטית בכמות התלונות, עליה בכל מדדי איכות השירות וירידה דרמתית במספר התלונות והשאילתות מכלי התקשורת. 

דברו איתנו

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong :(